پس از ۴ تا ۶ماهگی غذای کمکی ارجح است یا شیر؟

پس از ۴ تا ۶ماهگی غذای کمکی ارجح است یا شیر؟

جواب:غذای کمکی صد البته.

توضیح:

از شایعترین علل کاهش یا توقف رشد در شیرخواران ۶ ماه به بعد وابستگی شدید مادر و کودک به شکل شیر دهی دایم کودک است. از آنجایی که کالری و مواد مغذی شیر مادر درآن سن قابل مقایسه با غذای کمکی نیست علیرغم توصیه ما حتی مادران نیر از کاهش شیر دهی و جایگزین کردن غذای کمکی آزرده خاطر می شوند. این موضوع باعث حالت عادتی در شیرخوار می شود که به صورت مکیدن بدون هدف و از سر عادت سینه مادر بروز می کندو باعث توقف رشد و در نتیجه کاهش ذخایر آهن و اختلال تکامل عصبی می شود.

پس-از-۴-تا-۶ماهگی-غذای-کمکی-ارجح-است-یا-شیر؟
۱. توصیه میکنیم هر وقت وزن شیرخوار دو برابر وزن زمان تولدش شدمادران حتماشروع به دادن غذای کمکی نمایند.
۲.شروع قطره آهن خوراکی و اضافه کردن آن به قطره ویتامین پس از شروع غذای کمکی.
۳.شیر دهی با فواصل هر سه ساعت و حتما پس ازتغذیه شیرخوار با غذای کمکی انجام شود.
۴.بدیهی است وابستگی به شیر در شب در سن ۴-۶ ماه به بعد هر شب باعث بلند شدن مکرر شیرخوار ازخواب و خوردن حجم کم شیر می شود واین موضوع منجر به اختلال خواب و افزایش فشار منفی گوش میانی و سایر اختلالات وابسته به گوش میانی و اختلال روان تنی (سایکو سوماتیک) وابسته به اضطراب شیر خوار میشود.موارد فوق سبب اختلال تکامل نرو سایکولوژیک (مغزی-روانی)کودک میشود.
۵.قویا اعتقاد دارم شیر دهی مادر تا دو سالگی به عنوان غذای ضروری کودک همیشه مد نظر باشد و لیکن توصیه میشود این شیردهی با بر نامه باشد.
🐥
از ۶ ماهگی تا ۸ ماهگی ۸ وعده غذای کمکی که بعد از ۶ وعده ان شیر دهی انجام شود.
🐥🐥از ۸ ماهگی تا۱۰ ماهگی ۸ وعده غذای کمکی که بعد از ۴ وعده آن شیر دهی انجام شود.
🐥🐥🐥از ۱۰ ماهگی تا ۱۴ ماهگی ۶ وعده غذای کمکی داده شود و بعد از دو وعده آن شیر دهی انجام شود.
۶.هیچ وقت ویتامینهای مختلف موجود در بازار جایگزین تغذیه صحیح شیر خوارنمی باشد وبه جز قطره آهن و مولتی ویتامین هیچ مکمل تجاری دیگری جانشین تغذیه صحیح نخواهد بود.

برخی مطالب مفید :

بی قراری در کودکان

بی قراری در کودکان در بدو تولد

اختلالات خواب کودکان

عفونت گوش میانی

آلرژی کودکان

با تشکر مدیریت سایت دکتر محمد رضا رضائی

پاسخ

5 × دو =